akupunktur ryggvärk

Er specialistkompetens

Idrottsskadad eller gravid? Trochanterit, kvarstående foglossning, ryggbesvär eller magmuskler som inte gått ihop? Specialanpassad träning både individuell och i grupp, akupunktur, funktionell screening, utprovning av hjälpmedel, TENS, ergonomi i trevlig avkopplande miljö samt inspirerande kurs för vårdpersonal erbjuds på er mödravårdcentral eller företag. För mer info kontakta info@fysionu.se

Kort om Emilia Rosenbaum

Emilia har sedan 2009 hjälpt hundratals kvinnor genom sitt kliniska specialinriktade arbete inom ortopedi som leg fysioterapeut och akupunktör, och gav bl.a. foglossning, symfyseolys och rectus diastasis ett nytt ansikte utåt vilket inspirerat och berört många som trott att det inte fanns hjälp att få. Som expert vid behandling av graviditetsrelaterade besvär under och efter en graviditeten med både akuta kroniska idrottsskador i bäcken, rygg, nacke samt rectus diastasis, har hon metodiskt arbetat fram effektiva behandlingar. Med inriktning på överrörliga ”gummi” kroppar erbjuds stabiliserande träning!

tid för behandling

Som professionell balettdansös, danspedagog och koreograf både i Sverige och utomlands, var skador en del av vardagen. Hon har genom åren utvecklat en gedigen kroppskännedom om hur vi kan och bör träna inte minst i förebyggande syfte.