Hur fungerar akupunktur

Akupunkturnålar i perspektiv

De fysiologiska omställningarna som sker vid akupunktur är samma som vid muskelarbete. Då känslan de qi uppstår aktiveras ergoreceptorer i skelettmuskulaturen som via sensoriska (afferenta) fibrer (a-beta fibrer) utsänder signaler. Det stimulerar frisättning av kroppsegna opioider, serotonin och noradrenalin i olika centrala system (aktivering av de descenderande hämmande bansystem). Opioider är ett samlingsnamn för morfinliknande ämnen som exempelvis endorfiner som tillsammans med serotonin och noradrenalin resulterar i smärtlindring och välbefinnande.

Lokalt i det behandlade området frisläpps vasodilaterande neuropeptider som t.ex. CGRP (Calcitonin Gene Related Peptide) och VIP (Vasoactive intestinal polypeptide). Kärldilatation uppstår med ökad genomblödning, syresättning och perfussionen i vävnaden. Akupunkturen utlöser en antiinflammatorisk effekt vilket accelererar kroppens naturliga läkning. Kärltillväxt sker också, en tillväxtfaktor som man har analyserat är NGF nerve groth factor. Det ger även minskad smärta och spänning i muskulatur.

Akupunktur hämmar sympatikus, en del av det autonoma nervsystemet som typiskt aktiveras då vi är allerta. Detta leder till sänkt puls, blodtryck och muskelspänning.

På ryggmärgsnivå stimuleras frisättning av enkefalin och dynorfin. Dessa opioider leder även till minskad sympatikus påslag/aktivitet och därmed minskad muskeltonus. Dessutom underlättas genomblödningen i den lokala muskulaturen.

Smärthämning sker även via Gate teorion som presenterades av Melzack och Wall 1965. Det innebär att när de grova nervtrådarna, a-fibrerna, stimuleras så blockeras smärtimpulserna från smärtfibrerna i ryggmärgens bakhorn via interneuron som bland annat frisätter GABA ( Gamma amino smörsyra).