Foglossning efter graviditeten

Foglossning efter graviditeten

Foglossningsbesvär kan kvarstå lång tid efter förlossningen. Foglossning är starkt förknippad med just graviditeten och för de som "bitit ihop" sista tiden och förväntat sig att besvären skulle försvinna efter förlossningen kan de vara extra frustrerande om den inte gör det.

De allra flesta förväntas lyfta, bära, ta långa promenader med barnvagnen och sköta hushållet under sin mammaledighet. Efter en förlossning behöver kroppen tid att läka och återhämta sig. Kvarstående förändringar i bäckenlederna, försvagad muskulatur, frisättning av hormoner och monotont rörelsemönster kring omvårdnaden av sin lilla bäbis är faktorer som alla bidrar till att besvären av foglossningen inte klingar av.

Symptombilden foglossning efter förlossningen ser olika ut. Även de som inte tidigare lidit av foglossning men överansträngt sig i någon form, exempelvis böjt, lyft tungt, tagit en alltför lång promenad, gått från ingen fysisk aktivitet till löpning innan kroppen hunnit läka och stabilisera sig efter graviditeten och förlossningen - pang så slår den hemska smärtan till.

Behandlingen mot foglossning efter graviditeten är ofta en kombination av akupunktur och personlig träning. Träningen utformas speciellt efter dina förutsättningar, din tidigare träning, hur lång tid som gått sedan förlossningen och hur din vardag ser ut. Vi anpassar träningsprogammet regelbundet så att det håller jämna steg med din återhämtning.

Vi har erfarenhet av att behandla även de mest kroniska tillstånden som varat i flera år – tillstånd som ibland till och med gjort att nya graviditeter undvikits.

Det är tyvärr ganska vanligt att idrottsskador uppstår tiden efter en graviditet, ibland i samband med kvarstående foglossningsbesvär. Det är vanligt med olika typer av muskelfästeninflammationer till följd av snedbelastning eller överbelastning av en uttänjd och försvagad muskulatur. Det är med andra ord inte självklart att det är foglossning man lider av utan det kan vara en idrottsskada. Därför är det viktigt att undersöka vad som orskakar besvären så att man väljer rätt behandling.

Oavsett vad som orskar besvären så är det viktigt du söker behandling så fort som möjligt för att förebygga sekundära skador och undvika kroniska tillstånd i bäckenet.