Tendinit och Tendinopati

Rygg

Området där muskeln fäster i benet består av en fibrös vävnad så kallad tendon på engelska och kommer från latin. Tendinit innebär inflammation i muskelfästet och tendinopathi, tidigare känd som tendinos är ett mer kroniskt tillstånd i vävnaden.

Tendinit är en överbelastningsskada som ofta uppkommer i samband med idrott som karaktäriseras av repetitivt monotont rörelsemönster i kombination med att en muskel inte är tillräckligt stark och töjbar samteller en felbelastad led.

Tendinit i sitt mest akuta läge läker oftast i vila men vid upprepade långvariga inflammationer av ett muskelfäste kan ett kroniskt tillstånd utvecklas och kallas då tendinos, eller tendinopati som det heter idag. En skada i muskelfästet som behöver både längre tid för att läka och återhämta sig. Sök behandling tidigt för bättre prognos!

Lokal ömhet i leden och smärta som avtar i vila men ökar när man använder muskeln är vanliga tecken på tendinit/tendinopati. Det luriga med skadan är att smärtan kan avta helt i vila för att därpå återuppstå när man börjar belasta muskeln/leden igen. Att finna rätt behandling, träning och upptrappning kan därför vara svårt på egen hand.

Manuell akupunktur är en mycket effektiv behandlingsform vid tendinit/ tendinopati. Den aktiverar en läkningsprocess tack vare att blodcirkulationen i muskelvävnaden ökar vilket har en antiinflammatorisk effekt. Markant minskad muskelspänning och minskad smärta samt ökad rörlighet uppnås ofta redan efter en behandling. För bestående effekt krävs dock upprepade behandlingar i kombination med manuella töjningar och lämpliga övningar som trappas upp i jämn takt med återhämtningen.

Välkommen!