Om Fysionu Stockholm

Fysionu grundades 2009 och erbjuder modern fysioterapi med kunden i centrum. Tanken var att genom privatfinansierad vård erbjuda hjälp nu inte sen. Den offentliga vården har genomfört så många åtstramningar att det i många fall inte längre går att ge en bra behandling inom ramarna som landstingen satt upp. En konsekvens är att sjukgymnastens roll förminskats åtstramning efter åtstramning och gör inte längre rättvisa för sjukgymnastens både breda och djupa kompetens. Våra behandlingar har utarbetats efter patientens behov snarare än landstingens snäva ramar.

Med inriktning på akupunktur och mycket nöjda gravida patienter som inte trodde det fanns hjälp att få, specialinriktades verksamheten till att behandla gravida och mammor som lider av graviditetsrelaterade besvär och idrottsskador. Under senaste 6 åren utvärderades och metodiskt utvecklades behandlingarna vidare till ett komplext sammanhang av smärtlindrande manuell akupunktur, ryggskola, utprovning av hjälpmedel, gradering av specialinriktad träning och övningar för allt mer kroniska fall av bäckensmärta och rectus diastasis.

Slipp långa väntetider och sök hjälp nu för en bättre prognos av dina besvär! Undvik sekundära skador som uppstår pga att man överkompenserar och snedbelastar sin kropp. Smärtan är i sig en stressfaktor som bidrar till mental ohälsa.

Vi har patientansvarsförsäkring!